Om skolemuseet

Her kan du finde oplysninger om skolemuseet.

SKOLEMUSEETS BESTYRELSE:

Skolemuseets bestyrelse består af følgende medlemmer:
Formanden for Børne- og Familieudvalget Dorte West
Børne- og ungechef Preben Siggaard
Formanden for skolelederforeningen Erik Søegaard
Formanden for Herningegnens Lærerforening Helen Sørensen
Tidligere Børne- og ungechef Sven Nørgaard
Tidligere skoleleder Bent Henriksen
Tidligere adm. Leder Kaj Røjkjær

Bent Henriksen og Kaj Røjkjær står for den daglige drift og vedligeholdelse af skolemuseet


SKOLEMUSEETS BELIGGENHED:

Skolemuseet er beliggende på Valdemarsvej 345, 7400 Herning

KONTAKT VEDRØRENDE BESØG:

Skolemuseet er kun åbent efter forudgående aftale. - Aftale vedrørende besøg med skoleklasser eller andre grupperinger kan foretages aftale med:

Bent Henriksen Bent@benthenriksen.dk 40 80 37 61
eller
Kaj Røjkjær Kaj.roejkjaer@mail.dk 21 66 06 65

Detaljer vedrørende besøg aftales forud.


INDHOLD I FORBINDELSE MED BESØG

I forbindelse med besøg af hele skoleklasser vil der være mulighed for at afvikle en time i museets skolestue. Besøg af denne art forudsætter aftalt hjemmearbejde i form af tabeller, staveord og salmevers. - Klassens elever må være forberedte på, at "afstraffelse" kan blive bragt i anvendelse ved dårlig forberedelse og opførsel.

Detaljer i forbindelse med besøg af voksne grupperinger aftales ligeledes forud således, at det bedste forløb vil kunne afvikles.

GAVER TIL MUSEET

Skolemuseet skal til stadighed udvikles med tilførsel af flere, gamle skoleeffekter som pulte, skabe, anskuelsesbilleder, udstoppede dyr, modeller og lignende. Effekter, der kan være med til at løfte kvaliteten af udstillingen yderligere.

Det må meget gerne være skoleeffekter, der tidsmæssigt har været benyttet tidligere end starten af 1960'erne.

Ønske om afhentning kan imødekommes.

REGNEOPGAVER - FACITLISTE

Side 39, stk. 25:                      183,75m

Side 77, stk. 15:                      50 kr.

Side 78, stk. 25:                      26 dage

Kontaktinfo

Skolemuseet er kun åbent efter forudgående aftale. 

Bent Henriksen
Bent@benthenriksen.dk
40 80 37 61
eller
Kaj Røjkjær
Kaj.roejkjaer@mail.dk
21 66 06 65

Læs mere om sikker mail