Besøg Skolemuseet

Skolemuseet er kun åbent efter forudgående aftale. Besøg med skoleklasser eller andre grupper kan aftales med Bent Henriksen, Kaj Røjkjær eller Sven Nørgaard Christensen.

Luk alle
Åben alle

Besøg

På skolemuseet synes børnene, at det er sjovt at lege skole i den gamle skolestue. De ældre besøgende genoplever deres egen skoletid gennem de udstillede effekter. Vi tilpasser programmet for hvert besøg, alt efter gruppernes alder og ønsker.

Skoleelever vil typisk blive undervist i den gamle skolestue. Her vil de vil blive overhørt og mærke tidligere tiders disciplin. Der bliver også  lejlighed til at skrive med griffel m.m.

Skoleklasse/børnegrupper

Ved besøg af hele skoleklasser vil der være mulighed for at afvikle en time i museets skolestue. Besøg af denne art forudsætter aftalt hjemmearbejde i form af tabeller, staveord og salmevers. Klassens elever må være forberedte på, at "afstraffelse" kan blive bragt i anvendelse ved manglende forberedelse eller dårlig opførsel.

Voksne grupper

Voksne grupper vil høre om skolemuseets historie, dansk skolehistorie, om afstraffelse af skolebørnene m.m. De får også lejlighed til at skrive deres navn med penneskaft, blæk og skråskrift i vores gæstebog. Vi guider rundt i udstillingen, og der er selvfølgelig mulighed for at stille spørgsmål. Man må også meget gerne selv supplere med historier fra egen skoletid.

Detaljer i forbindelse med besøg af voksne grupper aftales ligeledes forud, så vi kan sammensætte det bedste forløb.

Gaver til museet

Skolemuseet skal til stadighed udvikles med tilførsel af flere, gamle skoleeffekter som pulte, skabe, anskuelsesbilleder, udstoppede dyr, modeller og lignende. Effekter, der kan være med til at løfte kvaliteten af udstillingen yderligere.

Ønske om afhentning kan imødekommes.

Kontaktinfo

Bent Henriksen
Tlf.: 40 80 37 61
Mail: Bent@benthenriksen.dk

Kaj Røjkjær
Tlf.: 21 66 06 65
Mail: Kaj.roejkjaer@gmail.com

Sven Nørgaard Christensen
Tlf.: 20 67 41 42
Mail: sven.n.chris@gmail.com

Skolemuseet
Holtbjerg Midtpunkt,
Valdemarsvej 345,
7400 Herning