Skolemuseets historie

Omkring 1987 begyndte lærer Kristian Graversgaard-Knudsen, lærer Jens Christian Kærsgaard Hansen og viceinspektør Kaj Røjkjær at indsamle gamle skoleeffekter. De ville skabe en udstilling for skolens elever, personale og andre interesserede.

På Gjellerupskolen havde man allerede en række genstande og undervisningsmaterialer, der var blevet overdraget, da Lund Skole i 1972 var blevet nedlagt.

I december 1989 åbnede den første udstilling, som man derefter kaldte Gjellerupskolens Skolemuseum. Den omfattede skolepulte, gamle skolelamper, vægkort og anskuelsesbilleder. Kuglerammer, blækflasker, penneskafter og gamle skolebøger var også en del af udstillingen. Efter god omtale i de lokale aviser fik man foræret endnu flere gamle skoleting.

Vokseværk

Samlingen voksede hurtigt. Det skete især i forbindelse med ændringer i skolestruktur og nedlæggelse af skoler, hvor museet fik adgang til flere gamle skolematerialer.

Udstillingen blev udvidet med en decideret skolestue med skolepulte, kateder, tavler og skabe. Som noget nyt blev der også indrettet et lille afsnit, der skulle vise, hvordan et hjem kunne have set ud i vore bedsteforældres tid. Skolemuseet modtog ofte tidssvarende, gammelt legetøj, boliginventar, arbejdsredskaber symaskiner mv.

Det blev muligt at præsentere en samlet udstilling under titlen: "Da vore bedsteforældre var børn". Her fik gæsterne både en skoleoplevelse og en oplevelse af et hjem fra tiden efter besættelsen.

Skolens elever kunne opleve skoletimer, som de kunne være foregået i deres bedsteforældres skoletid. I børnehaveklasserne blev bedsteforældre inviteret med på skolen for at opleve deres børnebørns skolegang. På skolemuseet kunne bedsteforældrene genopleve og fortælle om deres egne skoleminder.

Museet var også åbent for besøg fra andre af kommunens skoler. Dele af udstillingen blev også udlånt til andre skoler i forbindelse med jubilæer eller tema-undervisning.

Samarbejde med Herning Museum

Et godt samarbejde kom i gang med Herning Museum og museumsinspektør Søren Toftgaard Poulsen. Det kulminerede med en skoleudstilling i 1998 på Herning Museum under titlen: "Husker du vor skoletid?". Udstillingen var sammensat af effekter fra Gjellerupskolens Skolemuseum og Herning Museum.

Ved udstillingens åbning levendegjorde en 4. klasse fra Gjellerupskolen en skoledag i den gamle skolestue. Tekstilskolen havde syet gammelt skoletøj til eleverne, der gennemførte en skoletime med overhøring i staveord og tabeller. Der var også navneopråb, morgensang, fadervor og skammekrog.

Frem til 2002 fortsatte det velfungerende samarbejde mellem de tre, der havde startet skolemuseet. På grund af fraflytning og pensionering kunne det ikke fortsætte, og der opstod en periode med mindre aktivitet.

Skolemuseet flytter i nye lokaler

I foråret 2015 var museet truet af planerne om en sammenlægning af Gjellerupskolen og Hammerum Skole. Desuden havde flere effekter allerede lidt skade af fugt og skimmelsvamp i sikringsrummet.

Den tidligere skolechef ved Herning Kommune, Sven Nørgaard, henvendte sig til Kaj Røjkjær og foreslog at flytte hele samlingen til den nedlagte skole på Holtbjerg. Her kunne samlingen få nyt liv i større lokaler i Holtbjerg Midtpunkt.

Tidligere skoleinspektør på Holtbjergskolen Bent Henriksen og Kaj Røjkjær gik i gang med nedpakningen af skolemuseet  i august 2015. I løbet af efteråret blev der lavet aftale om brug af et stort, tørt lokale på 275 m2 med tilhørende depot på 60 m2.

Efter rengøring og maling af lokalerne gik Bent Henriksen og Kaj Røjkjær i foråret 2016 i gang med at indrette lokalerne. Der er udstillingsstande, faglige afsnit og et stort antal kort og anskuelsesbilleder. En skolestue er også indrettet i lokalet. Indvielsen skete 21. juni 2016.

Kontaktinfo

Bent Henriksen
Tlf.: 40 80 37 61
Mail: Bent@benthenriksen.dk

Kaj Røjkjær
Tlf.: 21 66 06 65
Mail: Kaj.roejkjaer@gmail.com

Sven Nørgaard Christensen
Tlf.: 20 67 41 42
Mail: sven.n.chris@gmail.com

Skolemuseet
Holtbjerg Midtpunkt,
Valdemarsvej 345,
7400 Herning